ORANG HEBAT

  Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan , kesenangan, dan ketenangan. Mereka dibentuk melalui kesukaran , tantangan, serta air mata, Ketika engkau mengalami suatu yang sangat BERAT, dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini. Angkatlah tangan dan kepalamu keatas sambil mengatakan…………………………………………… “CHAYYA , CHAIYYA , CHAIYYA, CHAIYYA CHALA CHAYYA CHAYYA” HA………….HA……………….HAHAAAA